Lindsay Farr's World of Bonsai Series 1

Episode 1 - Omiya Bonsai Festival, Hiroshi Takeyama, Toshifumi Obitsu, etc
[English]
[Portuguese Sub's]

Episode 2 - Shanghai Penjing, Omiya Bonsai Festival, etc
[English]
[Portuguese Sub's]

Episode 3 - Xu Xiaobai, Kaori Yamda, etc
[English]
(Portuguese Sub's)

Episode 4 - Masahiko Kimura, Ryan Neil
[English]
(Portuguese Sub's)

Episode 5 - Masahiko Kimura, Lin Feng Shu, Red Garden, Yangzhou
[English]
(Portuguese Sub's)

Episode 6 - Long Chuan, Jian en, Hiroshi Takeyama
[English]
(Portuguese Sub's)

Episode 7 - Suzhou, Humble Admin's Garden, Li Wei Min
[English]
(Portuguese Sub's)

Episode 8 - Toshifumi Obitsu, Angyo City, Commercial production
[English]
(Portuguese Sub's)

Episode 9 - Yixing, Dragon Kiln, Master Xu, Jun, Lotus, Shishigashira
[English]
(Portuguese Sub;s)

Episode 10 - Toshifumi, Pine and Shimpaku, Hiroshi Takeyama, Jun Factory
[English]

Episode 11 - Tokoname, Aiba, KOYO, Matsumoto, Touyou, Dragon, Trident
[English]

Episode 12 - Katsushi Kataoka Pot Creation Part 1. Tokoname
[English]

Episode 13 - From Tokoname, Japan Katsushi Kataoka pot creation part 2
[English]

Episode 14 - Tokoname Mokko creation, Perculiar snaky root bonsai
[English]

Episode 15 - Tokoname Yamaaki large pot creation
[English]

Episode 16 - Masahiro Kurihara huge satsuki creation Part 1
[English]

Episode 17 - Masahiro Kurihara Huge satsuki creation Part 2
[English]

Episode 18 - Kouka-en satsuki repot, ginza morimae tokyo
[English]

Episode 19 - Quest for original Bonsai, Anhui, China
[English]

Episode 20 - The source of original bonsai
[English]